מהנעשה באולפנא

כסלו התשפ"א

Big picture

הרבנית שלומית שילר- ראש האולפנא

מכלל מדות הנפש, המחויבות אל השלמות, היא גם-כן מידת הגבורה, שהיא גבורת הנפש, שאי אפשר כלל שיהיה מבלעדה שלם באמת בדעת ויראת ד'...

ומכלל מדת הגבורה הוא, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, תהיה ההסכמה חזקה אצלו, ולא יקוץ בכל פרטיה הרבים,וגבורת נפשו תדריכהו, שיעשה בחשק טהור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה גם בהיותם בדרך רחוקה.

(מידות הראיה, מידת הגבורה)

מידת גבורת הנפש הכרחית - הן לאדם הפרטי והן לכלל- כדי להתעלות ולהתקדם. בתחילה צריך להיות מוצב יעד, מטרה ולאחר מכן צריכות להתברר הדרכים המובילות לאותו יעד אך לאחר שמתקיים בירור שכלי כזה נדרשת מידת הגבורה כדי להוציא אל הפועל, כדי להתקדם ולצמוח.

מידת הגבורה נדרשת במעבר מעולם הרוח והרצון, עולם אינסופי ללא מגבלות אל המציאות- מציאות שיש בה צמצומים ועיכובים וכל כלל מחשבתי מתפרט בה להמוני מעשים קטנים.

בתקופה האחרונה באולפנא אנו נדרשים באופן מיוחד למידת הגבורה כדי שנוכל להמשיך ולפעול ,בכל הפרטים המעשיים, לקראת התכלית של חינוך הבנות.

אנו צועדים בדרכים מתחדשות, לעיתים דרכים רחוקות, מתוך בירור תמידי של התכלית הגדולה ,בירור שמביא לשמחה בעשייה ולתוספת גבורה במימוש האחריות החינוכית שבידינו.

בתפילה שנשאב מגבורתם של המכבים תעצומות נפש ושנזכה להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותך.

אורטל אילוז- מנהלת התיכון

הורים יקרים ותלמידות אהובות,

במסכת שבת (דף כא,ב) אומרת הגמרא: "לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".

הרב נריה בשיחה לחנוכה מתייחס למשפט זה ולומד ממנו הדרכה חינוכית:

חז"ל משתמשים בביטוי המיוחד "קבעום" - עשו את הדבר קבוע. זה דבר גדול מאוד וכפי שאנו אומרים: "עשה תורתך קבע"... המשמעות של המילה "קבעום" היא שהדבר הזה נעשה קבוע בנפש, במעמקי הנשמה.

אם יחשוב אדם שבדרך השיגרה , קצת מפה קצת מפה, יוכל לפתח את עצמו וליצור לעצמו יכולת להתמודד עם הבעיות שאיתם יפגש מחר מחרתיים, אינו אלא טועה. מאוד קשה.

זה העניין של קבעום. כל רעיון שאתה שומע, כל נקודה טובה שאתה מרגיש תשתדל שתהיה קבועה אצלך. משל למחרוזת פנינים : אם יש למעלה קשר טוב וחזק , הפנינים לא יתפזרו. אם יש שם חוט פתוח בלי קשר, אז אם יש איזה סיבוב לא זהיר מתגלגלת לה פנינה , פה נופלת, שם נושרת. תוך זמן קצר הכל מתמוטט. העניין של "קבעום" זה חייב להיות יסוד אצלך, לקבוע לך, אתה קובע לעצמך, אתה מחדיר את זה כמשהו יציב, בונה את סדר יומך, בונה את סדר מחשבותיך, מצרף מחשבה למחשבה, רעיון לרעיון, בונה את השקפת עולמך. אז יש סיכויים שהבניין יתקיים"


השנה, בהתאם למצב, אנו חווים את הקושי לייצר קביעות בלמידה והדבר דורש מאיתנו ומהבנות מאמצים נוספים לשמור על רצף לימודי על מנת להגיע להפנמה וללימוד משמעותי שנשמר לאורך זמן. כך שמצד אחד אנו משתדלים מאוד לשמור על סדר ולהצמד לעוגנים קבועים ולמסגרות קבועות ויחד עם זאת מנצלים את הסיטואציה שנוצרה לשכלול וגיוון ההוראה, להתחדשות ולפיתוח האמונה ועבודת המידות .


מה התחדש בתקופה האחרונה באולפנא?

  1. חזרה ללימוד באולפנא- אחרי תקופה ארוכה של שהות בבית, שמחנו עם חזרת הבנות לפי שכבות ללמידה בתוך כתלי האולפנא יחד עם המורכבות של למידה בהתאם לקפסולות כשאין את כל התנאים האידיאליים ללמידה . אך אנו מאמינים שאין תחליף למפגש פנים אל פנים ולאינטרקציה בתוך הכיתה.

במקביל, המשכנו עם הלמידה מרחוק לשכבות שבבית.

2.קשר אישי עם תלמידות – בשבועות האחרונים התקיימו "ימי משוב ושיח" על מנת להעמיק את ההיכרות עם התלמידות ולקיים שיח אישי יותר. המפגשים נערכו עם כל מורה ומורה בזום מצומצם, הבנות והמורים שתפו מהתבונות שהועלו וסיפרו על מפגשים משמעותיים ומוצלחים שקידמו את הקשר גם את המורים וגם את הבנות..

3. האולפנא מגיעה אל הבנות - צוות המורים וההנהלה ראו חשיבות רבה להגיע אל הבנות. התקיים מפגש במרחב הפתוח בגני יהושע בתל אביב לשכבות השישית והשביעית . המורים העבירו יחידות ופעילות לבנות.

4. מערכת שעות – בימים מורכבים אלו אנו משתמשים במערכת משולבת, בזמן שהאולפנא כולה נמצאת בבית אנו משתמשים במערכת למידה מרחוק, ובימים שחלק מהשכבות נמצאות באולפנא אנו משתמשים במערכת המשלבת גם את המערכת הרגילה וגם את המערכת הלמידה מרחוק.

5.לוח מבחנים – בימים אלו אנו בעיצומה של השנה , הבנות נבחנות במקצועות השונים

בין אם הן נמצאות בבית ובין אם הן באולפנא. המבחנים הם מבחני כבוד.

6.ישיבות פדגוגיות – בשבועות האחרונים נערכו ישיבות פדגוגיות בסגנון אחר- כאשר המורים עברו בין ה"דוכנים" של המחנכות לשיח ומידע משמעותי. כהעמקה בתהליך התקיימו ישיבות עיבוד עם ההנהלה והצוות הטיפולי בכדי לאסוף את כלל הנתונים ולעבדם ובכך לתת מענה מדויק ואישי לכל תלמידה ותלמידה.

7.אתר גול- האולפנא רכשה מנוי בית ספרי לכלל התלמידות במקצועות : מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, אזרחות, לשון. האתר יכול לעזור לכל תלמידה בכל עת ובמיוחד בתקופה מורכבת זו שבה על התלמידות להתמודד באופן עצמאי יותר עם החומר ולהתכונן לבחינות הבגרות.

8.הטמעת מייל ארגוני – אנו נמצאים בתהליך של מעבר כל בנות האולפנא למייל הארגוני mkp.org. , התהליך מורכב אך חשוב מאוד , התקיים כינוס למורים ולבנות בו הרחבנו על יתרונות וחשיבות המעבר למייל אחיד.

9. הכנה לשירות לאומי לכיתות יב- נערכו מספר סדנאות עם המחנכות, רכזות ש"ל ומפגשים עם עמותות שונות על מנת לאפשר תהליך של חשיפה של האפשרויות ובחירות שעומדות לרשות הבנות.

10.טיול חד יומי כיתה יב4 נסעה לטיול ברמת הנדיב.

11. אסיפת הורים – תתקיים אי"ה בתאריכים ז' טבת – ח' טבת – לו"ז מפורט יישלח בהמשך. נא שריינו התאריכים.

12. יום המורה- התפנקנו השנה באריזות אישיות חגיגיות שסודרו בטוב טעם בפתח חדר המורים. תודה לועד ההורים על המחוה המרגשת!בתפילה ל- ה' שיחדש ימינו כקדם

ויסיר המגפה מעל כל עמו ישראל

חנוכה שמח

Big picture

יעל צויבל- רכזת חברתית

"על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך".

בהודיה גדולה לבורא עולם שזיכנו לפעול בבריאות ושמחה גם בתקופה האחרונה.

בחודשיים האחרונים פעלנו בחינוך החברתי באולפנא במס' מישורים במקביל,

  1. המשך פעילות ה'תוספתא' השגרתית המהווה את העוגן הקבוע לחינוך החברתי. מרחוק ומקרוב.

  2. יצירת מפגשים פיזיים עם הבנות באופנים שונים.

  3. קיום קורסים של מס' מפגשים 'שוברי שגרה' בעיצוב גרפי וצילום חכם בפלאפון, למעוניינות.


במהלך השבועיים שאחרי סוכות הסתובבנו ברחבי הארץ למפגשים עם הבנות במקומות המגורים, מרמת הגולן, ועד יד בנימין. בכל מפגש נאספו בנות היישוב/ הסביבה למפגש עם איש צוות ומדריכות, פעילות ושיח.


במקביל התחילו המחנכות והמדריכות בנסיעות בכל הארץ לביקורי בתים.


בסיום הסבב הזה, ועם הסרת הסגר והקלה במגבלות, נערכו מפגשי כתות, במקומות מרכזיים ברחבי הארץ, בכל מפגש נפגשו מחנכת ומדריכת הכתה עם מחצית או שליש הבנות הכתה לפעילות משמחת באויר הפתוח.


לאחר סיום מפגשי הכתות, עם חזרת החמישית והשמינית ללמוד לשבועיים באולפנא, קיימנו מפגש ארוך ומשמח במיוחד בגני יהושע בתל אביב. לבנות השישית והשביעית. הפעילות התקיימה ברחבי הפארק, בקבוצות של 20 בנות. השתתפו במפגש- הרבנית שלומית, אורטל המנהלת, הרמ"ים, מורות מקצועיות, מחנכות ומדריכות.

קיבל את פני הבנות בפארק שלט ענק, מחצלות פזורות ברחבי הפארק, בלוני הליום צבעוניים, וצוות ששמח סופסוף להפגש פנים אל פנים ☺.

החמישית והשמינית ציינו באולפנא את חג ה'סיגד', (הפעילות כמובן שודרה גם ב'זום' לבנות שבבית), שמענו שיחה חשובה ומעניינת מפי בתיה שמואלי, התקיים טקס מרגש שהכינו בנות יב'4 שעלו בעצמן מאתיופיה. והבנות העולות העבירו פעילות לכל כתה במהלך השבת הצמודה.

חגגנו את 'שבת חברון', שבת חיי שרה, עם אורי ותרצה ארנון, בני חברון. בשיחות מרתקות על מערת המכפלה ועל החיים בעיר.

חווינו מרחוק ומקרוב עם הבנות את חודש ארגון בסניפי בני עקיבא ואריאל, המדריכות קיימו 'ערב תנועות' באולפנא, עם המפקד המסורתי שמועבר ע"י הרבנית, דגלנות לתפארת, הופעות, וברכות ממזכל"י התנועות.

לקראת שבת ארגון יצאו מדריכות מחנכות ומורות לביקורים בסניפים, זכינו שבאולפנת כפר פינס אחוזים גבוהים מאד מהבנות פעילות בהדרכה ובגרעינים בבני עקיבא, אריאל ועזרא, עם ישראל זוכה בהן!

בהתרגשות ושמחה, קרמבואים, מוזיקה וגלדיולות צבעוניות, קיבלנו השבוע את פניהן של בנות השישית והשביעית שחזרו לאולפנא לאחר תקופה ארוכה של למידה מהבית.

ציינו השבוע את יום ההוקרה לפצועי צה"ל בשיחה של ראובן מגנג'י, פצוע צה"ל שהשתקם.

בשבת וישלח אירחנו את נעמה ומתי טוכפלד לטעימה חסידית, וכן, ציינו קווים לדמותו של הרב נריה זצ"ל לרגל יום פטירתו.

במוצ"ש הצטרפנו לשידור ההופעה המרכזית של 'צמאה'.

ב"ה הצלחנו גם לקיים מסיבות חנוכה, ומסיבות סיום שליש בכל הכיתות לקראת חנוכה!

לאורך כל התקופה המדריכות פועלות לגיבוש הכתה ויצירת אווירה טובה ומשמחת בין הבנות ע"י פעילות כתתית בצורות שונות ומגוונות, ביצירתיות רבה!

מדהים לראות את ה'יחד' המיוחד שיש באולפנא בין הבנות, אשר בא לידי ביטוי באופנים שונים גם בתקופה זו, בה היחד הפיזי כלל אינו מובן מאליו. אנו מצדנו, עושים כל מאמץ כדי ללוות ולגדל, להצמיח ולצמוח, יחד. ובע"ה נעשה ונצליח.

Big picture
Big picture