הזכות לפרטיות

הזכות לפרטיות ניתנת לכל אחד!

מהי זכות לפרטיות?

המלה "פרטיות " באה מהמלה "פרטי", שפרושה: משהו ששיך רק לי או למשפחה לי ולא לכולם. למשל, שמי הפרטי שיך רק לי, ובשעור הפרטי המורה מלמד רק אותי ולא את כל הכתה. כמעט כל אחד זקוק לפרטיות, כלומר לדברים שיהיו רק שלו, או למקום שיהיה רק שלו, או לזמן שבו יוכל להיות לבד רק עם עצמו.

הזכות לפרטיות היא הזכות שלנו לקבל מרחב פרטי משלנו. הכוונה היא למרחב פיזי (כגון: הבית שלנו, הגוף שלנו) אך גם למרחב של מחשבות, של שיחות, של מכתבים וכדומה.

הזכות לפרטיות, כלולה גם בהכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם (סעיף 12), וזה נוסח הסעיף:


לפי נוסח ההכרזה, המשמעות של הזכות לפרטיות היא שאסור להיכנס ללא רשות לענייניו הפרטיים של האדם ושאסור להתערב בהם. מכאן אפשר להבין שהזכות לפרטיות היא חלק עיקרי של הזכות לכבוד.

הזכות לפרטיות
סרט הזכות לפרטיות
Big image
the right to privacy