ICT wat moet je ermee?

6 ICT tools om in te zetten tijdens jouw les!

Kahoot

Kahoot is een digitale quiz. In deze quiz kun je meerdere antwoordopties ontwerpen. Daarnaast kun je ook een poll maken. In de quiz kun je instellen hoelang de leerlingen hebben om antwoord te geven op de vraag. Daarnaast zit er een opzwepend muziekje onder de quiz. Je stelt de vragen en je kunt maximaal vier antwoordmogelijkheden bedenken. Als docent ontwerp je de vragen en antwoordmogelijkheden welke op het Smartboard worden vertoond, de studenten kunnen vervolgens op hun smartphone of laptop antwoord geven.


Doel

-Voorkennis ophalen aan de hand van de quiz; wat weten de leerlingen al over een bepaald onderwerp?

-Een tussentijdse creatieve toetsvorm waarin je als docent kunt kijken wat de leerling van een aantal lessen hebben opgestoken.

-Aan het einde van een blok lessen, als voorbereiding op de toets. Op die manier kun je kijken wat de leerlingen weten van de lessen en kunnen de leerlingen zelf bekijken wat zij weten en wat zij nog moeten leren.


Vakken

Kahoot is te gebruiken voor alle vakken. Engels, Nederlands, rekenen maar ook de gerichte beroeps gerelateerde vakken.

Big image

kllk