Evaluatieplan Implementatie JA-uren

Een systeem om de motivatie van leerlingen te vergroten

Pilot 'JA-uren' op het CSG Jan Arentsz

Wat zijn JA-uren?


JA-uren zijn uren die lesuren van een bepaald vak vervangen, waarbij de leerlingen in de studiezaal de desbetreffende uren mogen doorbrengen. Hierbij werken ze aan een vak naar keuze. Hier zit echter wel voorwaarden aan; leerlingen moeten voor het betreffende vak een 8 of hoger staan. Ook moet het gemiddelde cijfer van de leerling een 6 of hoger zijn. De leerling kan ook meer JA-uren verdienen; als de leerling een 6,5 of hoger staat, maken ze aanspraak op drie JA-uren. Staat de leerling gemiddeld een 7 of hoger, maakt hij of zij zelfs aanspraak op zes JA-uren.

Een leerling maakt alleen aanspraak op JA-uren indien de werkhouding naar de mening van de docent voldoende is. Hierbij wordt o.a. gekeken naar huiswerkdiscipline, het gedrag in de les, het voorbereid zijn op de les en het op tijd komen voor de les.


De wens:


Geïnspireerd door andere scholen is er op het CSG Jan Arentsz inmiddels een pilot gestart om te kijken of het beloningssysteem effectief werkt. Om de pilot te beoordelen ontbreekt echter een samenhangend, literair onderbouwd evaluatieplan waarmee kan worden beoordeeld of de pilot succesvol is verlopen of niet. De wens en opdracht vanuit de school is dan ook om een dergelijk plan op te stellen waarmee mogelijke knelpunten van het beloningssysteem duidelijk worden.

Bronnen:

- Artikel: Orientatie op Evaluatie (B. Camstra, Universiteit van Amsterdam, 1977)

- Artikel: Evaluatieplan (E.B. Smuling, Universiteit Twente, 2003)

- Boek: Leren en doceren (Kalleberg e.a., 2000)

- Handleiding: UTQ Course 5, Quality Assurance and Course. Evaluation Manual (van den Berg, J. 2011)

Van:

Tom de Jong, 6298001 / 10003709

Profielproduct Ontwikkelaar