"דור לדור יביע אומר..."

עשרה סיפורים- בי"ס "גנים" גני תקווה מורה: אורלי ריבקין