"כנגד ארבעה בנים דיברה התורה.."

מיכל אברמוב ☺

מבוא

אחד הקטעים המעניינים בהגדה של פסח הוא זה המתאר ארבעה בנים – חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, בדף זה נספר על התייחסותו של כל אחד מארבעת האחים לשאלת יציאת מצרים.

ארבעת הבנים בהגדה

ארבעת הבנים מייצגים ארבעה סוגים שונים של אנשים בעם ישראל. סיפור ארבעת הבנים מסמל את תהליך ההתבוללות וההתרחקות מהיהדות. ראשיתו באב חכם הנמצא בתוך עולמה של היהדות. בדור הראשון יש לו בן, שהוא חכם, ועדיין מעוניין לשאול שאלות על מנת לדעת. בדורות הבאים יש התרחקות של רשעות, תמימות ובערות (חוסר ידע).

מידע על ארבעת האחים

וזה שאינו יודע לשאול- "את פתח לו.."

זהו הבן שלא גדל על ברכי המסורת, ואין הוא יודע מאומה על עברו ועל החג. אפילו לשאול אין הוא יודע. על בן זה אומרת לנו ההגדה: "את פתח לו", והסבר לו את משמעות החג, את סמליו ואת מנהגיו.

למידע נוסף והעשרת הידע:

נעמי שמר ארבעה אחים

הביעו את דעתם על דף זה וכתבו איזה בן מבין ארבעת הבנים מדמים אתכם ומדוע, התגובות יוצגו כאן בכל שבוע. יש לשלוח תגובות למייל הבא: michal.abramov.1245@gmail.com