מתחילים מחדש, למה לא? מה זה רע?

גם הזמן לפעמים מתבלבל בספירה..

לקהל המורים להיסטוריה

תשע"ט בפתח, וכדי שלא נתבלבל, ריכזנו עבורכם כאן את כל המסמכים החדשים - ישנים הנדרשים לכם עם פתיחת השנה:


א. אשנ"ב תשע"ט. העדכון כולל בעיקר תוספת חומרי לימוד למורה, וכמה תיקוני טעויות הדפסה. בנושא המעבר ה'כור היתוך' ל'רב תרבותיות' - החובה לעסוק באופן בו הרב תרבותיות באה לידי ביטוי בקליטת העלייה בשלושים השנים האחרונות של המאה ה-20.

ב. מסמך מעודכן להוראת מלחמת העצמאות. המסמך עבר שינויים קלים לאור הערותיה החשובות של פרופ' אביבה חלמיש וכמובן - התוספת המתייחסת לנושא הדורזים והצ'רקסים.

ג. הדרוזים והצ'רקסים במלחמת העצמאות - המסמך המלא, שהוכן על ידי ד"ר איתי נגרי, ובו מידע למורה ומקורות ביבליוגרפיים.

ד. חוזר מפמ"ר תשע"ט 1

ה. פריסת השתלמויות המפמ"ר שלנו, ומועדי המפגשים. (שימו לב - היום המרוכז בחנוכה יתקיים ב-9 בדצמבר ולא כפי שחשבנו בתחילה).

ו. רשימת הצוות המובחר שלנו - מדריכי תשע"ט.

ז. אשנ"ב תש"פ להיסטוריה מוגבר המיועד לתלמידים הנבחנים בתש"פ ואילך.

ח. קישור ליחידות הלימוד בנושא השואה, אשר נבנו עם יד ושם והן בגדר חובה בחלק ה-30% בתשע"ט.

ט. מסמך לקחי בדיקת בחינות הבגרות, יחידות החובה (022281), מועד קיץ תשע"ח.


אנו מאחלים לכן שנה פוריה, משמעותית, ומלאת סיפוק (טוב, גם לכם ולא רק לכן :) )


ד"ר אורנה כץ אתר, מפמ"ר היסטוריה,

וצוות ההדרכה האחד והיחיד!