פורים

מגישים: אדיר שמעוני וזיו גז

מנהגים

המנהג הראשון הוא: תחפושות. המנהג להתחפש התחיל מכך כשהמן ניתלה אז כולם התחפשו כדי לשמוח יותר.

פעם היו מתחפשים לדמויות מהמגילה כמו המן או מלכת אסתר למשל אבל כיום הרב מתחפשים לכל מיני דמויות עם חרבות ועוד.

המנהג השני הוא: לאכול אזני המן. המנהג לאכול אזני המן עושים אותו כדי להזכיר את המן וזה בצורת משולש כמו שלושת האבות.

מצוות

למצוות של פורים קוראים ארבעת המ"מ

1.מקרא מגילה- המגילה שקוראים היא מגילת אסתר. מגילת אסתר היא אחת מחמש המגילות. המגילה מספרת על ניסיון השמדתם והצלתם של יהודי ממלכת פרס בימי המלך אחשוורוש. מאורע זה,לפי המגילה,שימש יסוד לקביעת חג הפורים.

2.מתנות לאביונים-המצווה הזאת היא המצווה הכי חשובה מפני כשאתה נותן מתנה לאביון אתה גורם לכך שגם הוא יוכל לקיים את מצוות פורים.

3.משלוחי מנות-מצווה זו דומה למתנות לאביונים. המצווה אומרת שאתה צריך להביא לפחות שתי משלוחי מנות לפחות לאדם אחד. מטרתה של המצווה היא ריבוי האחווה והרעות בעם ישראל.

4.משתה-זה לשתות ולאכול ובכלל להשתכר כדי להזכיר את זה שהמלך אחשוורוש השתכר כל כך שהוא לא הבדיל בין המן למרדכי.

אסתר

שמה האמיתי של אסתר זה בכלל הדס. אסתר היא גיבורת מגילת אסתר ונס ההצלה של חג פורים.

אסתר הייתה יתומה,נבונה,יפה ואמיצה ואשתו השנייה של המלך אחשוורוש.

אסתר הזאת שחשפה את המן בכך שהיא סיפרה למלך אחשוורוש את המזימה של המן.

עדלאידע

שמה המקורי של העדלאידע הוא "עד דלא ידע" זה כשהמלך אחשוורוש שתה והשתכר יותר מדי עד שהוא לא ידע מי זה המן ומי זה מרדכי.

עדלאידע כיום זה תהלוכת פורים.

purim/חג פורים