נשאי ישראל מגיש אבו סייף מאלק :)

האם נץ באמת נשיא במדינת ישראל?

ראובן ריבלין