El pop i el rock a Espanya.

EL ROCK

El rock va arribar d'hispanoamèrica de grups que feien versions en espanyol en els grans clàssics del rock-and-roll que havia triomfat als EUA.