GURE HERRIKO ETORKINAK

KULTURA EZBERDINAK

Gaur egun Euskal Herrira etorten diren etorkinen zenbakia hasten dago, eta ondorioz etortzen diren pertsonen jaioterriak hainbat izaten dira, eta denak munduan leku ezberdinetan kokatuak.

AFRIKARRAK

Euskal Herrian dauden etorkin gehienak afrikarrak izaten dira. Etorkin hauek Afrikatik irteteko emigratzen dute, bizi egoera hobeen bila, euren jaioterrian diktadura, gerra edo lan falta dagoelako. Gero Euskal herrian lanan hasten dira batzuk, beste batzuk lokutorioren bat sabaltzen dute edo bestela diru laguntzekin bizitzea lortzen dute.

ASIAKOAK

Asiakoak esaten denenan gehienetan txinatarrak izaten dira, euren herrialdetik emigratu dutenak langabezia gatik, eta beste herrialde batzuetara joaten direnak, dendaren bat sabaltzera, denda horiek guztiak oso antzerakoak izaten dira, hau da, ea denda guztiak produktu berdinak saltzen dute, marka txinoak eta gauza denak multzotan organisaturik.

HEGO AMERRIKARRAK

Etorkin honek besteen bezala langabeziagatik edo bizi baldintza txarrengatik etortzen dira, lan postu on baten bila edo beztelan bizitza normal bat izan dezaten. Etorkin hauek ez dute afrikarren edo asiakoen beste emigratzen, Euskal Herrira gutxienez, gahinera ez dute denda tipikorik sabaltzen.

IPAR AMERIKAKOAK

Ipar Amerikakoen emigrazio arrazoiak, besteengatik nahikoa ezberdinak dira, zerren eta Ipar Amerikakoen emigrazio arrazoiak hauek dira, familiakoren batengatik edo bestelan lan postuan lekuz aldatu dietelako emigratzen dute.