הגילדות

גילדת כלי הנגינה

מגישים: מור וינוגרד, אלעד דיירי

חוקי ועונשי הגילדה

1. לא יעלה מחיר כלי נגינה על 500 שקלים העונש הוא החרמת הרכוש של האומן.

2. כל אומן ימכור בחודש עד 20 כלי נגינה העונש כנס של 1000 שקלים.

3. כל אומן יורשה להחזיק עד שבעה שוליות העונש הוא שלילת רשיון האומן למכור כלי נגינה.

שלבי ההכשרה של האומן

1. המתלמד יעבוד אצל האומן שלו במשך 3 שנים.

2. המתלמד ילמד על כלי הנגינה במשך חצי שנה כל יום בשיעור שהאומן ילמד אותו.

3. בסוף התהליך האומן יקבע אם המתלמד שלו בשל להיות אומן בעצמו, במקרה שיחליט שהוא לא בשל המתלמד יתחיל מחדש את הלימודים בני החצי שנה.

Big image