Ruszają kolejne LOkomotywy!

Tak, tak. To nie żart!

LOkomotywy to projekt oparty na współpracy na polu studenci-licealiści.

Studenci rekrutowani do projektu przechodzą cykl szkoleń dający im kwalifikacje do powadzenia grupy młodzieżowej z jednego z dziesięciu liceów, które uczestniczą w projekcie. Studenci pełnią rolę opiekunów licealistów i pomagają im zrealizować ich własne pomysły na projekt.


KOGO POSZUKUJEMY?

Poszukujemy kreatywnych, chętnych do działania i nie bojących się wyzwań ludzi, którzy pomogą w tworzeniu programu tegorocznych LOkomotyw i będą stanowiły zespół projektowy na następujących stanowiskach:


Współkoordynator/ka

Wchodzi w skład zespołu projektowego razem z koordynatorem, koordynatorem promocji i koordynatorem Spotkań Dobrych Praktyk. Współdecyduje w kluczowych etapach projektu. Zadaniem współkoordynatora jest w szczególności: stały kontakt ze szkołami uczestniczącymi w projekcie na zasadach ustalonych wspólnie z koordynatorem. Dba o integrację uczestników projektu, zbiera na bieżąco uwagi. Współdecyduje o doborze trenerów, może uczestniczyć w rekrutacji studentów. Ma wgląd i możliwość oceny zgłoszeń przesłanych przez licealistów oraz wyboru grupy licealistów. Czuwa nad poprawnym przebiegiem projektów, uczestniczy w finałach projektów. Kontaktuje się z trenerami, ustalając z nimi zasady współpracy. Informuje licealistów o odbywających się szkoleniach, ich zakresie oraz terminach. Jest pierwszą osobą kontaktową dla koordynatorów ze strony szkół.


Koordynator/ka Spotkań Dobrych Praktyk

Wchodzi w skład zespołu projektowego razem z koordynatorem, współkoordynatorem i koordynatorem promocji. Zadaniem koordynatora SDP będzie opracowanie planu organizacji 8 spotkań z przedstawicielami lubelskich organizacji pozarządowych, zaproszenie do współpracy, dbałość o listy mailingowe uczestników i stronę merytoryczną wydarzenia, kontakt z koordynatorem promocji w celu wypromowania wydarzenia, prowadzenie otwartego naboru zgłoszeń uczestników zainteresowanych udziałem w Spotkaniach Dobrych Praktyk. Przygotowanie całościowego harmonogramu Spotkań (8 spotkań od września do grudnia).


Kiedy?

Realizacja projektu przebiega od czerwca do stycznia. W tym całe działania projektowe rozkręcają się we wrześniu.


Dlaczego? Co Ci da projekt?

LOkomotywy to niezwykła przygoda pozwalająca na zdobycie ważnego doświadczenia w realizowaniu projektu kulturalnego. Uczy współpracy z ludźmi, cierpliwości, planowania własnego czasu oraz zapewnia wymianę doświadczeń między osobami koordynującymi projekt przy czym jednocześnie integruje. LOkomotywy dają też możliwość poznania wielu ciekawych i pełnych pasji osób z różnych środowisk: studenci, licealiści, przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych, a nawet przedstawiciele mediów czy urzędnicy.


Co mówi koordynator?

"Ten projekt wyciągnął po mnie ręce. Już w liceum wiedziałem czym jest ten projekt, jednak się do niego nie zgłosiłem i żałowałem. Wsiadłem do LOkomotywy rok później i dzięki temu dzisiaj jestem w tym miejscu i zapraszam do wspólnej podróży. Dlatego, żeby nie żałować, jak w moim przypadku, że mogło się wsiąść już rok wcześniej.”
Tymoteusz Wojna


Jak się zgłosić?

Jeżeli jesteś zainteresowany/a - zgłoś swoją kandydaturę! Wyślij maila na adres: tymoteusz.wojna@gmail.com, albo zadzwoń na numer: 664760880
Zgłoszenia przyjmujemy do 15go czerwca :)