Uned Brosesu Ganolog

Adolygu Cyfrifiaduro: Iwan Phillips

Beth yw UBG?

Y rhan o gyfrifiadur sy'n gweithredu cyfarwyddiadau'r rhaglen gyfrifiadurol ydy'r uned brosesu ganolog. Dymar brif elfen sy'n perfformio swyddogaethau'r cyfrifiadur. Mae'r uned brosesu ganolog yn gweithredu pob cyfarwyddydd y rhaglen mewn trefn, er mwyn gwneud tasgau elfennol rhifyddol, rhesymegol a mewnbwn/allbwn y system. Mae'r term Saesneg sef central processing unit wedi cael ei ddefnyddio ers y 1960au. Mae ffurf, dyluniad a'r modd y defnyddir UBG wedi newid ers yr esiamplau cynharaf, ond mae nifer o'r egwyddorion sylfaenol wedi aros yr un peth.


Mathau o UBG

Mae yna 2 cwmni syn poblogaidd iawn, Intel ac AMD.


INTEL


Intel pentium dual core proccessor

Intel dual core i3 proccessor

Intel dual core i5 proccessor

Intel dual core i7 proccessor


AMD


AMD phenom II proccessor

AMD Athlon II proccessor

AMD A-series peoccessor-in-a-box

AMD FX proccessor