SASK2SS05

Samskipti

Áfangalýsing

Í þessum áfanga er lögð áhersla á mikilvægi góðra samskipta milli manna. Fjallað er um mikilvægi samkenndar, jafnréttis, mannvirðingar og mannréttinda í samskiptum. Farið er í eflandi samskipti sem byggja á virðingu og fordómaleysi á jafnréttisgrundvelli. Fjallað er um áhrif ólíkra menningarheima og tjáskiptareglna á mótun samskipta einstaklinga, hópa og þjóða. Farið er í áhrif sjálfsmyndar og sjálfstrausts á samskipti og hvað heilbrigðisstarfsmenn þurfa að hafa í huga í samskiptum við skjólstæðinga, samstarfsfólk og aðstandendur.

Markmið:

Þekkingarviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mikilvægi góðra samskipta

 • mikilvægi eflandi samskipta, sem byggja á virðingu, samkennd, fordómaleysi og jafnrétti

 • áhrifum ólíkra menningarheima á samskipti

 • áhrifum sjálfsmyndar og sjálfskilnings á samskipti

 • aðstæðum sem geta haft áhrif á samskipti

 • hvernig heilbrigðisstarfsmenn geta notað samskipti á árangursríkan hátt

Leikniviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • setja sig í spor annarra í samskiptum

 • sýna samkennd, virðingu og fordómaleysi í samskiptum

 • nota samskiptareglur og viðtalstækni á áhrifaríkan hátt í samskiptum

 • læra af eigin samskiptum og annarra

Hæfniviðmið:

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • eiga góð samskipti við annað fólk án tillits til stöðu, aldurs eða þjóðernis

 • eiga farsæl samskipti við skjólstæðinga og samstarfsfólk í starfi

 • leysa samskiptaerfiðleika af þekkingu og virðingu fyrir sjónarmiðum allra hlutaðeigandi