היודנראטים בזמן הפיתרון הסופי

הדילמות ודרכי ההתמודדות של היודרנאטים בזמן הפתרון הסופי

הדילמות שעמדו בפני היודנראטים

1.המדיניות של היודנראטים נעה בשתי דרכים:

מצד אחד היה להם רצון לעזור ליהודים ,לסייע להם ולגרום לכמה שיותר יהודים לשרוד.

מצד שני הייתה עליהם החובה לציית להוראות והפקודות של הגרמנים, הם ידעו כי אם הם יפרו את הפקודות שלהם התגובה הגרמנית לכף תהיה אכזרית ואישית וכמובן תפגע גם באנשי הגטו

בתמונה : יעקב לייקין, סגן מפקד המשטרה היהודית בגטו ורשה, מול היחידה שלו.

הדילמות שעמדו בפני היודנראטים

2.הדילמה של היודנראטים גברה מתי שאנשי היודנראט ידעו מהי המדיניות החדשה של הנאצים- שליחת היהודים להשמדה והם התלבטו גם האם לשתף את הציבור בתחושות ובידיעות האלו.

הדילמות שעמדו בפני היודנראטים

דילמה חשובה אצל היודנראטים הייתה דילמת השילוחים - הם התלבטו האם צריך לקחת חלק בגירוש יהודים למחנות המוות ואם כן, הדילמות שלהם היו-
  • את מי צריך לשלוח?
  • את מי צריך להציל?
  • איך לנהל את הוצאת היהודים בפועל מתוך הגטו.
בהתחלה המגמה שלהם הייתה לשלוח את כל האנשים החולים ולהשאיר את הבריאים מפני שהסיכויים שלהם להינצל היו גבוהים יותר.

הדילמות שעמדו בפני היודנראטים

היודנראטים לא ידעו אם לשתף פעולה עם המחתרות ולהבריח יהודים ליער או בעצם להסגיר אותם לנאצים מפני שהם פחדו מכך שהפעולה שלהם תיחשף, תגובת הנאצים תהיה אכזרית, כואבת ועל כך ישלמו בחייהם כל תושבי הגטו

-בתמונה אפשר לראות שבעה יודנראטים שנתלו בגרדום , ככל הנראה על כך שלא שיתפו פעולה עם הנאצים או פעלו מאחורי גבם.

-בסרטון הבא אפשר לראות דוגמא לכך למחתרת שרוצה לשתף פעולה עם יודנראט כדי להילחם בנאצים אבל הוא לא מסכים

יודנראט מול מחתרות

דרכי ההתמודדות של היודנראטים

1. שיתוף פעולה עם הגרמנים על מנת להציל חיים, שיתוף הפעולה התבצע במטרה אחת-להציל את יהודי הגטו הנותרים.

דרכי ההתמודדות של היודנראטים

2. שיתוף פעולה חלקי עם הגרמנים: היו יודנראטים שהסכימו לשתף פעולה בתחומים של מתן שירותים לקהילה אבל סירבו לארגן את המשלוחים להשמדה של האנשים בגטו. הם עזבו את התפקיד שלהם עם תחילת חיסול הגטו.

לדוגמא - אדם צ'רניאקוב - היה ראש היודנראט בגטו ורשה, הוא בחר להתאבד בעזרת כדורי רעל כדי לא למסור 6000 יהודים שכוללים בתוכם ילדים שהיו מיועדים לטרבלינקה

דרכי ההתמודדות של היודנראטים

3. היו יודנראטים ששיתפו פעולה למען אינטרס אישי. הם שיתפו פעולה עם הגרמנים על מנת להגן על משפחותיהם ועל עצמם, למען כסף. וגם הם, כמו כל היהודים האחרים , נשלחו לבסוף למחנות השמדה.

(בתמונה - יהודים בדרך למחנה השמדה.)