חקר ניב וכתיבת סיפור - קבוצה 9

סיוון, נועה ק., עדן ואווה