חנוכה שמח

נס פך השמן כלי יחיד שלא טומא והספיק לשמונה ימים

Big image