משוב המנחה להשתלמות עם צוות שמעוני

מרבקה גריינר

Big image

המורה הוא להטוטן

שתצליחו לשלוף את הכלי המתאים לכל תהליך הוראה-למידה