עשרת הדברות עבודה בתנ''ך

אביאל רם-און ח'5

ענן מילים

Big image

משה רבינו בראי האמנות

משה בראי האמנות

לוחות הברית הסברים

Big image

מבוא ממוקד על דיבר

מיקוד על דיבר

כבד את אביך ואת אמך

הוספתי למצגת סרטון בו הרב הרפאל זר מדבר על הדיבר.


להלן ההסבר של הרב:

הרב רפאל זר - כבד את אביך ואת אמך