'אז מה היה לנו כאן?'

מחשבות של מורה לתיאטרון..

כל בוקר להתעורר מחדש..


- למידת עמיתים אמית"ית
Big image
Louis C.K. "Why?"

צידה לדרך..- מחוונים כציר הערכה.


- ימ"ה.