De wereld dat ben jij

Presentatie Competentie-examen leerjaar 2 MLI

Wat is voor mij het belangrijkste dat ik heb geleerd?

The journey, not the arrival, matters (T.S. Elliot)


Professionaliteit als MLI' er betekent voor mij iedere dag de afwegingen maken in dilemma's die zich voordoen en me daarin met anderen te verhouden in mijn trektocht naar het beste leerproces voor studenten. Door te beschouwen, te reflecteren, te verwonderen, te luisteren en te delen vanuit liefde en vertrouwen.

Door dat te doen ontvouwt zich de route als vanzelf.

Filmpje Nicole Carbijn over competentieontwikkeling Lotte
Theo van Geffen over competentieontwikkeling Lotte 2

Hoe zet ik mijn kwaliteiten in?

"Het is de combinatie van expertise, engagement en verantwoordelijkheid die de specifieke professionaliteit van leraren uitmaakt" (Kelchtermans, 2012)

Onderzoek naar professionaliteit bij opleiders in een hybride leeromgeving i.o.

  • Nieuwe context om te leren stimuleren (hybride leeromgevingen, ecbo, 2010)
  • Verbinden van werkproces en leerproces (Geerligs, 2010)
  • Reflectie op professionaliteit ontwikkelen via zicht op persoonlijke praktijktheorie en dilemma's die opleiders ervaren ten aanzien van die praktijk (Kelchtermans, 2012)
  • Doorontwikkeling professionele dialoog in leergemeenschap in de vorm van een extended team
Big image

Duurzame innovatie d.m.v. professionele dialoog

"Er gebeurt altijd tegelijkertijd zoveel meer als minder dan wat je bedoelde of nastreefde." (Kelchtermans, 2011)


Professionaliteit is in mijn ogen geen normatief begrip. Het onderzoek levert geen innovatief product of dienst, maar levert een bijdrage in de duurzame innovatie in jezelf. Je zelf steeds weer opnieuw uitvinden mag volgens deze Master met een missie gezien worden als het belangrijkste innovatiemiddel om het onderwijs te optimaliseren voor onze studenten.

Fimpje Irma Gelderblom over competentieontwikkeling Lotte van Hal

Wat kan het onderwijs van mij verwachten als master?

Dat ik mezelf en anderen voortdurend vragen blijf stellen vanuit een Growth mindset:


"Wat zijn de mogelijkheden om te leren vandaag, voor mezelf en voor anderen?" (Dweck, 2006)


Dat ik gids kan zijn in de wereld van leren en innoveren die steeds veranderd en waarin de route zich aan ons laat zien doordat ik leer kijken met open mind, open hart en open wil (Senge). De wereld dat ben jij.