מימן

H

First Soviet hydrogen bomb test (1953).פצצת מימן רוסית
Big image

יסוד מימן

מימן (Hydrogen) הוא יסוד כימי גזי שסמלו הכימי H ומספרו האטומי 1. מולקולת המימן מורכבת משני אטומי מימן הקשורים ביניהם בקשר קוולנטי יחיד (H-H) ומסומלת כ-H2.