alcohol & verkeer

de BAC-waarde

De BAC (blood alcohol concentration) of BAG (bloed alcohol gehalte) wordt uitgedrukt in promille of g/l . Dit wordt gebruikt om de hoeveelheid alcohol in het bloed uit te drukken. Zeer eenvoudig kan men vaststellen dat de BAC-waarde het verschil is tussen de opname en de afbraak van alcohol in het lichaam na een bepaalde tijd. Maar voor deze waarde te berekenen is er de BAC-formule.

de BAC-formule

(n*V*p*8) -t*b = BAC-waarde

r*m*(1/1,055)


In de teller:

- n: aantal gedronken glazen

- V: volume per glas (cl)

- p: alcoholpercentage

- 8g: 1cl alcohol

In de noemer:

- m: lichaamsmassa in kg

- r: r-factor (widmark-factor) (0,68 voor mannen en 0,55 voor vrouwen)

- 1 kg bloed = 1,055 l bloed

De afbraak van alcohol wordt aangegeven door:

- t: tijd in uur

- b: verteringsfactor ( ) = 0,17 promille per uur

Destilleren van alcohol

Mijn eerste onderzoek was of er wel degelijk zoveel alcohol in het flesje is dan wat op de etiket staat. Hiervoor heb ik een gefractioneerde destillatie gedaan. bij deze opstelling komt er als eindproduct alleen de zuivere alcohol.

Wat gebeurt er met de reactiesnelheid wanneer men onder invloed is?

Ik heb een paar proefjes gedaan om de reactiesnelheid te berekenen wanneer men wel en niet onder invloed is. Omdat ik geen alcohol mocht geven aan de proefpersonen heb ik de proefjes m.b.v. een promille bril uitgevoerd. Hierdoor veranderd alleen het zicht.

alcohol in het verkeer

Als men deel neemt aan het verkeer mag men niet teveel alcohol drinken. Wanneer men dit wel doet kan men fixe boetes krijgen. Deze overtredingen worden streng afgestraft omdat het gevaarlijk is voor de slachtoffers als voor de dronken bestuurders zelf.

Men mag, wanneer men met de auto rijdt, 0,5 promille in het bloed hebben. Dit komt ongeveer overeen met 2 pintjes. Deze grens ligt zo laag omdat na 2 standaardconsumpties de concentratie al begint te dalen. Ook kan men gevaarlijke situaties moeilijk inschatten en durft men al iets meer. Men neemt dus meer risico’s en er kan rapper een ongeval gebeuren.

Er is zelfs een studie dat uitwijst dat er bij een alcoholgehalte van 0,05 tot 0,08 promille een achteruitgang van de prestaties plaats vind.

Momenteel is men bezig om deze grens nog te verlagen tot 0,2 promille.