עשרת הדיברות - שמות פרק כ

רון כהן תום סלטו

Big image

ענן מילים

מצגת - כבד את אביך ואת אמך

Big image
Big image
Big image
Big image

סרטון הסברה

פרשת"יתרו" 3."כבד את אביך ואת אמך"המצוה הגדולה בתורה