Facebook Messengeri

Uurimistöö

Teema valik

Urimustöö teemaks valisin Facebooki Messengeri kasutamise populaarsus suhtlusvõrgustikuna, kuna olin huvitatud, kas antud suhtlusvõrgustikul on konkurentsi ning mis võiksid olla alternatiivsed programmid.

Uurimustöö hüpoteesideks olid:

  • Tänapäeva noored kasutavad pigem messenger tüüpi keskkondi nagu näiteks Facebook Messenger kui Facebooki avalikku keskkonda.

  • Kõige suurem osa õpilastest kasutab suhtlemiseks Facebooki Messengeri, kuid kasutatakse ka teisi suhtlusvõrgustikke (nt. Whatsappi, Skypet, Twitter, Snapchat).

  • Facebooki kui ka teisi suhtluskeskondi kasutatakse mitu korda päevas.

  • Antud inimesed ei ole aktiivsed postitama, pigem loetakse teiste postitusi, kuid peamiselt kasutatakse Facebooki privaatseks suhtluseks.

Eesmärk

Eesmärgiks oli analüüsida kui palju õpilasi kasutab Facebooki Messengerit privaatseks suhtluseks ning milliseid suhtlusvõrgustikke veel kasutatakse. Samuti uuritakse kui tihti suheldakse läbi antud võrgustike ning milleks üleüldse Facebooki kasutatakse.

Sisuülevaade

Facebook on 2004. aasta veebruaris alguse saanud veebipõhine suhtlusvõrgustik, mida omab ja käitab eraõiguslik äriühing Facebook, Inc. Facebooki rajas Mark Zuckerberg 4. veebruaril 2004, kui õppis Harvardi Ülikoolis informaatikat.

Facebook Messenger on Facebooki lisa funktsioon , mis on vahetu sõnumsideme teenuse ja tarkvara rakendus, mis pakub tekst- ja häälsuhtlemis võimalusi. Messenger võimaldab Facebooki kasutajatel vestelda sõpradega nii nutitelefonis kui ka veebilehel.

Töö kokkuvõte

Küsitluse käigus saime teada, et 10c klassi 13 õpilase näitel leidsid enamus hüpoteesid kinnitust. Kõige enam kasutati Facebook Messangeri (üle 90% vastustest), järgmised populaarsuselt olid Skype ja Snapchat. Suurim osa vastanutest veetis selles keskonnas iga päev 2 tundi, Facebooki kasutatakse eelkõige suhtlemiseks ja mitte info jagamiseks ja seda tehakse peamiselt nutitelefonis (62% vastutest).