שם ותפקיד הנמען

מכתב

שם ותפקיד הנמען במכתב הרשמי:

במכתב רשמי הפנייה אל הנמן היא לפי תפקידו.

תחילה שמו של הנמען מוזכר ולאחר מכן תפקידו.

לדוגמא: רון חולדאי,

ראש עריית תל אביב.

דבר זה מסמל כבוד ורשמיות.

פעילות:

השלמת שם ותפקיד הנמען במכתב הגדול.