RECOLLIM EL FUTUR

L'UNIVERS ÉS LA NOSTRA SEGONA CASA, L'HEM DE CUIDAR

Quin és el problema ?

El problema, es molt fàcil d’entendre al llarg dels anys que els humans hem estat viatjant a l’espai o hem estat enviant objectes a l’espai, és a dir, hem generat deixalles que ara mateix suposen un problema a l’hora de viatjar per l’univers, fan que sigui més difícil acoblar-se a una estació espacial com seria l’EEI.

Quin és el meu mètode ?

El mètode és molt fàcil d'entendre, tothom a vist algun camió de brossa pel carrer agafant escombraries. Doncs la meva idea és molt semblant, es basarà en habilitar unes naus perquè puguin recollir les deixalles espacials. I crear una planta de tractament de les deixalles i enviar-les més lluny i si són reciclables, reutilitzares i portar-les a la terra o utilitzar-les en la mateixa planta de tractament. Tot aquest mètode acabarà quant estigues net, és a dir, un any més o menys.

Big image

Cóm seria la planta de tractament espacial?

La planta de tractament espacial serà una esfera com a centre de la base on és faran investigacions, es reciclarà, i els treballadors faran la seva vida. Després de la esfera central surt una gran cua, que serà com la zona d’acoblació de les naus i des de allà és transportarà fins a la zona de reciclatge que estarà a la esfera central.

Big image

Cóm seran les naus ?

Les naus són diferents de les que tenim al cap, és una nau normal connectada amb el maleter a traves de un braç mecànic que fa que s’obri o es tanqui la part on es depositen les deixalles.

En la imatge següent he fet una línia blanca que simbolitza la part que s’obra de la zona on es fiquen les deixalles espacials. I us he fet dos fletxes amb una indicació.

Big image

Qui serà el promotor ?

Hi ha dos grups promotors, que ens ajudaran a fer publicitat del projecte i a recaptar diners de les empreses més importants del món que estiguin interessades en el projecte.

Els dos grups promotors són:

-La companyia MacDonals

-La companyia Dettwiler y Associats

Quins són els avantatges?

-Dona llocs de treball

-Dona llocs per viure

-Està controlat per humans

-A la planta de tractament de les deixalles hi ha un lloc on és pot investigar

-No allunya les deixalles sinó que les recicla, és a dir li dona un segon ús a les deixalles

-Estar al costat de les deixalles enlloc de estar a la Terra don una avantatge a l’hora de localitzar residus

-Seria temporal 1 any mes o menys fins que estigues tot net

-A la planta de tractament de les deixalles se li podria donar un us diferent després de que tot estigues net

Quins són els desavantatges?

-És molt car crear la nau i la planta de tractament

-És molt car mantenir a les persones que hi treballen

-És molt perillós per les persones que hi treballen

-Poden haver-hi molts problemes

Quin és el preu del projecte?

-10 transbordadors espacials=200.000.000€ (He buscat i a la NASA li costa 15.000.000€ un transbordador normal, pero aquests són una mica diferents)

-1 planta de tractament= 100.000.000.000€ (L'EEI va valdre mes o menos el matéis i les dimensions són semblants)

-Productes i serveis per als treballadors i imprevistos= 1.000.000€ (Més o menys és el necessari per a totes les persones que estiguessin a la planta de tractament i he sumat diners per els imprevistos.


PREU TOTAL DEL PROJECTE: 100.201.000.000€ aprox.