Ziekte van Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een aandoening aan de hersenen, waarbij bepaalde cellen in de hersenen afsterven. Deze cellen maken de stof 'dopamine' aan. Dopamine is noodzakelijk voor de controle van lichaamsbewegingen.

Parkinson kan voorkomen bij jongere mensen, maar treedt meestal pas boven de 60 jaar op. De eerste, zichtbare symptomen van de ziekte van Parkinson zijn klachten als traagheid, stijfheid en trillen van de ledematen.

Oorzaak

Bij de ziekte van Parkinson sterven hersencellen, die de stof dopamine maken, af. Door het ontstane tekort aan dopamine heeft de patiënt zijn lichaamsbewegingen steeds minder goed onder controle. De oorzaak van het afsterven van de hersencellen is onbekend. De ziekte van Parkinson valt onder het syndroom Parkinsonisme. Patiënten met secundair Parkinsonisme hebben vaak klachten die lijken te duiden op de ziekte van Parkinson, maar hier is wel een oorzaak aan te wijzen zoals bijvoorbeeld meerdere hersenbloedingen, te veel vocht in de hersenkamers, het gebruik van bepaalde medicijnen, vergiftigingen, infecties of een andere neurologische aandoening.

Symptomen

 • Stijfheid

 • Trillen in rusthouding

 • Langzamer en minder bewegen

 • Schuifelend lopen met minder meebewegen van de armen

 • Verminderde gelaatsuitdrukking (maskergelaat)

 • Zachtere en monotone spraak

 • Kleiner handschrift

 • Moeite met fijne vingerbewegingen

 • Moeite met balans en coördinatie

 • Depressie

 • Geheugenstoornissen

 • Slaapstoornissen

 • Lage bloeddruk

 • Obstipatie

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Er zijn geen specifieke testen om de ziekte van Parkinson aan te tonen. De arts stelt de diagnose op basis van de klachten en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Eventueel wordt met behulp van een CT-scan van de hersenen aan aantal oorzaken van secundair Parkinsonisme uitgesloten. Met behulp van een PET (positron emission tomography)-scan kan het tekort aan dopamine in de hersenen bevestigd worden.

Behandeling

De ziekte van Parkinson is niet te genezen en de behandeling is dan ook gericht op het verminderen en verlichten van de klachten. Meestal start de behandeling met medicijnen en daarnaast eventueel oefeningen om de lichaamscoördinatie zoveel mogelijk te stimuleren.

Om een optimaal resultaat te bereiken met zo min mogelijk bijwerkingen wordt meestal een combinatie van medicijnen gegeven.

Hulpmiddelen