Zienn opvang en ondersteuning

Gemaakt door: Wieja Holtrop

Zienn

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. We hebben opvangvoorzieningen, woonvormen en bieden begeleiding aan huis. Volwassenen en gezinnen kunnen bij ons terecht. Voor jongeren (jongvolwassenen) hebben we een speciaal aanbod. Ons werkgebied is Friesland, Groningen en Drenthe. Wij zijn HKZ-gecertificeerd.

Schulden, werkloosheid, verslaving, psychische problemen, eenzaamheid . . . er zijn allerlei redenen waarom mensen moeite hebben het dagelijks leven op orde te houden. En misschien zelfs hun huis kwijt raken. Wij bieden mensen nieuwe kansen in het leven. Met thuisondersteuning kunnen we huisuitzetting voorkomen. We hebben (crisis)opvang voor wie dakloos is of raakt. Als mensen langer of blijvend begeleiding nodig hebben, kunnen zij terecht in onze woonvoorzieningen. Wie zelfstandig weer verder gaat, kan begeleiding aan huis krijgen als steun in de rug.

Wij werken nauw samen met andere organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en huisvesting.

Begrippen uitleg/ mening over de organisatie:

Belangengroepering: groep mensen die samen hetzelfde belang hebben.


Maatschappelijke organisatie: een organisatie die geld en/of goederen inzamelen voor hulpverleningsactiviteiten tot organisatie die zich inzetten voor natuur en milieu en daar fondsen voor bij halen. Verder zijn er organisaties die zich inzetten voor goede doelen op het gebied van cultuur en recreatie, buurt- en clubhuiswerk enz.


Mening: Ik vind het goed dat er organisatie zijn die zich inzetten voor daklozen mensen enz. Hun verdienen ook een thuis. Ze kunnen helaas niet meer thuis wonen door een reden en moeten ze bij een pleegezin, crisisopvang, begeleid woonvorm enz. daar gaan wonen. Ik vind goed dat die mensen door deze organisatie ook hun verdiende zorg krijgen/ een thuisplek.

Big image