העפלה

ועל אונית המעפילים "אוקסודוס"

מהי העפלה?


העפלה הוא כינוי לעלייה לא חוקית של יהודים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. ההעפלה החלה בשנת 1934, לאחר שהיטלר עלה לשלטון בגרמניה, ורבים מיהודי גרמניה (וארצות אחרות) ביקשו לעלות לארץ ישראל.

ההעפלה נעשתה בעיקר דרך הים, בספינות משא קטנות, ישנות ורעועות שניסו להגיע לחופי הארץ ולהביא אליה בחשאי פליטים יהודים.

ממשלת המנדט הבריטי הייתה קובעת מדי שנה מכסה, כמות, של רשיונות עלייה ליהודים, אך מספר זה היה קטן מאוד והגביל בצורה קשה את אפשרויות העלייה לארץ.הוחלט לעקוב את הגבלות אלו וזוהי בעצם העפלה.

מה עלה בגורלם של המעפילים?

את רוב אוניות המעפילים תפסו האנגלים. חלק מהאוניות נתפסו כאשר הן הגיעו לחוף ארץ ישראל. את המעפילים שלחו האנגלים למחנות בארץ או בקפריסין. חלק אפילו שלחו בחזרה לאירופה, אל הגרמנים. היו אוניות שטבעו בים. בכל זאת באו לארץ בדרך הזאת אלפי מעפילים. בסירות קטנות היו מביאים אותם מן האונייה לחוף. התושבים בארץ ישראל היו מחכים להם בחוף, נותנים להם את הבגדים שלהם ומלמדים אותם מילים בעברית. כאשר המשטרה האנגלית הייתה תופסת אותם, גם התושבים וגם המעפילים היו אומרים ''אני יהודי מארץ ישראל''.

אונית אקסודוס

האוניה המפורסמת ביותר של המעפילים הייתה ״אקסודוס״, הסיפור שלה הפך לסמל. ״אקסודוס״ הייתה אחת מעשר אוניות שקנו יהודי צפון אמריקה אחרי המלחמה, כדי להעלות לארץ יהודים שניצלו, אחרי השואה.
בשנת 1947 העבירו את ״אקסודוד״ לאירופה. בצרפת עלו עליה 4,530 מעפילים. ליד חופי הארץ תקפו את האוניה שש אוניות מלחמה של הבריטים. החייליםהבריטים תקפו את האוניה בנשקחם, ואילו המעפילים ״ענו״ להם במה שהיה לה: קופסאות שימורים, בקבוקים ותפוחי אדמה. בסוף המאבק היו שלושה הרוגים ומאתיים פצועים. הבריטים גירשו את המעפילים לצרפת, שם הם חיו במשך 24 ימים בתנאים קשים מאוד. ולאחר מכן הם הועברו להמבורג שבגרמניה.

Big image

המעפילים שוב העפילו לארץ. חלק מהם הגיעו בשלום, ואת האחרים שוב גירשו הבריטים לקפריסין.
סוף תנועת ההעפלה היה אחרי שקמה המדינה, כאשר שוב לא היה צריך רשיון עלייה לארץ ישראל.

אורי בורדה טריילר אקסודוס הסיפור האמיתי

השפעת ההעפלה

אף על פי שכמות היהודים שניצלו בניסיונות ההעפלה מהווה חלק זעיר מששת המיליונים שנספו בשואה, ההעפלה הצליחה להביא להצלת יהודים והיוותה סמל תודעתי חשוב הן עבור הניצולים והן עבור היישוב. המעפילים באו באוניות רעועות ודחוסות, נאבקו בבריטים נגד גרושם והראו ליישוב היהודי ולעולם כולו, כי היהודים שעברו סבל כה גדול נאבקים כדי להשיג מקום לחיות בו.

על המצב המדיני- מאות אלפי הפליטים היהודים שהצטופפו במחנות העקורים לאחר מלחמת העולם השנייה ואלפי המעפילים, שמאבקם לעלייה קיבל זרקור תקשורתי בעולם כולו, העלו את "הבעיה היהודית" על שולחן הדיונים הבינלאומי. בריטניה להביא את בעיית ארץ ישראל בפני האו״ם, צעד שהוביל לבסוף להקמת מדינת ישראל.