-קווי 67-

-חזרה או לא-

מהם קווי 67

קווי 67 הם הגבולות שהיו למדינת ישראל לפני מלחמת ששת הימים. לאחר המלחמה המדינה כבשה שטחים אלו. השטחים שמעבר לקווי 67 הם שטחים שהיו בשליטת המדינות שתקפו אותנו במלחמה.


{נ.ב: קווי 67 נקראים גם הקו הירוק}

Big image

האם כדאי לחזור לקווי 67?

האם כדאי לחזור לקווי 67? כן או לא?

מצד אחד כדאי למסור את קווי 67 כדי לחתום על הסכם שלום, ולא נהיה צריכים לדאוג לגבי המדינות, שהן יתקיפו אותנו, אבל מצד שני כך יהיה לארגוני טרור שנמצאים במדינות שהחזרנו להם את השטחים, יתרון גובה ושטח עלינו וגם יוכלו להסתנן לישראל ולבצע אירועי טרור.

מסקנה סופית

לפי מה שהצגתי כאן, כדאי להחזיר למדינות את שטחיהם אבל לא את כל שטחם, בגלל ש:

-לארגוני טרור ששם יהיה קשה לבצע עלינו אירועי טרור.

-יהיה לנו הסכם שלום עם המדינות הסובבות אותנו והסכנה שיתקיפו אותנו תפחת.

Big image