TRE FILOSOFER

Malin Simenstad

Aristoteles (384 - 322 f. Kr)

Hovedtanker - virkeligheten

Aristoteles var en mann som var vitenskapsmann og filosof, tillegg var han elev av Platon. Han fokuserte på det konkrete, og var ikke opptatt av ideene slik Platon var. Han var spesielt opptatt av naturen og naturforskning. Hovedtankene hans gikk ut på at virkeligheten består av enkeltting som både er form og stoff. Siden formen gir tingene særpreg, men formen henger tett sammen med stoffet, som er innholdet i tingene.

Slaver og frie, kvinner og menn

Aristoteles hadde et nokså negativt syn på kvinner. Når det gjaldt kvinners stilling i samfunnet, så var det ikke snakk om likestilling. Han hadde et mer konkret syn på kvinner i husholdningen, og det var at "mannen bør bestemme i de ting som angår ham, men de ting som kommer under hustruens områder overlater han til henne." I tillegg rangerte han mennesker ut i fra funksjon, eksempel på dette var slaver og frie, kvinner og menn. Han mente med dette at det var mennene som kunne gjøre mest nytte av seg, i motsetning til kvinnene. I tillegg mente han det bare var menn og frie borgere som skulle bestemme i samfunnet, og ikke kvinner og slaver.

Simone de Beauvoir (1908 - 1986)

Hovedtanker - etiske valg

Simone de Beauvoir var en fransk forfatter og filosof. Hun har vært en stor inspirasjon for moderne feministisk tenkning. Filosofien hennes er preget av eksistensialismen, som vil si at det er opp til hvert enkelt individ å velge etisk ansvarlige handlinger. Det er viktig å ikke la sine etiske valg bli påvirket av ytre institusjoner og autoriteter. Simone var også svært opptatt av frigjøring fra undertrykkelse og slaveri.

Kvinnen skulle ikke være "den andre"

Simone fokuserte veldig på kvinnens stilling i samfunnet, og skrev til og med en bok om dette temaet. Boken hennes har hatt stor betydning for europeiske og amerikanske kvinnebevegelser. Målet hennes var at kvinner ikke lenger skulle ses på som «den andre», men at kvinnen skulle ta tilbake herredømmet over sitt eget liv. Simone kjempet også for fri abort.

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Sannhet og kjærlighet skulle overvinne tyranni og vold

Mahatma Gandhi var en indisk politiker. Han gikk veldig inn for at India skulle bli ett fritt land, ikke lenger en britisk koloni. I tillegg brukte han ikke voldelige metoder, for å få frem sitt budskap. Blant annet sto han bak flere sivile ulydighets aksjoner mot britisk handel. Han mente sannhet og kjærlighet ville overvinne tyranni og vold. I tillegg var Gandhi kritisk til hykleri og misbruk av religionen, for eksempel gjennom kastesystemet.

Talsmann for kvinners likestilling

Gandhi arbeidet for at kvinner skulle få likestilling, både i samfunnsliv og politikk. Han mente kvinner skulle få delta på lik linje med mennene. Gandhi var en sterk talsmann for kvinners likestilling. Det var verken kjønn, hudfarge eller tro som var viktigste, men sjelen mente han. Mahatma Gandhi har inspirert menneskerettighetsaktivister over hele verden i kampen mot urettferdighet og undertrykkelse.

Deres aktualitet i dag

GANDHI OG SIMONE

Gandhi og Simone de Beauvoir var begge kvinnekjempere, de ønsket at kvinner skulle bli likestilt som mennene. Dette gjør de aktuelle for i dag, fordi det finnes fortsatt kvinner som er undertrykt i verden. Simone syntes også det var viktig å ikke la sine etiske valg bli påvirket av ytre institusjoner og autoriteter. Dette er også noe som er veldig aktuelt i dagens samfunn, man burde ha egne meninger og ta sine egne valg. Ikke bli påvirket av andre faktorer.


GANDHI
En annen ting som gjør Gandhi aktuell i dag er at han brukte ikke - voldelige måter for å få India ut fra britisk koloni. I dagens samfunn er det veldig vanlig å bruke vold og gå til krig for å få uttrykt sine meninger. I stedet for å gå til krig mot hverandre, så kunne vi sett på Gandhi som et forbilde, og ikke bruke vold. På den måten hadde verden blitt et mer fredelig sted. Vi hadde unngått kriger, og kunne kanskje heller brukt fredelige handlinger, som å snakke og demonstrere.


ARISTOTELES

Aristoteles kan være aktuell i dagens samfunn, siden han så på kvinner med et negativt syn. Dette er noe som fortsatt skjer i dagens samfunn, kvinner blir undertrykt og mennene har den dominante rollen i familien flere steder i verden. Dette er noe som vi også kan se i ulike religioner i dag. Aristoteles sammenlignet kvinner med slaver og mennene med frie. Dette er slik synet hans var på kvinner og menn. Og det er flere som mener menn er mer verdt enn kvinner fortsatt.