Australopitec

Primer homínid

Període :

Desde el 3.500.000 a.C. Fins al 2.500.000 a.C

Característiques físiques i capacitat craneal :

Feien 1,20m com a molt,caminaven com cuadrupeds i la capacitat craneal d'uns 450 cm

Eines elaborades : Les eines que fabricaven les utilitzaven per recollir fruits

Big image

De que vivien : De menjar fruits i fulles

Big image

Tipus d'habitatge : Vivien en planes heribícies

Big image

El descobriments mes significatius : La pedra afilada per tallar

Big image