Música per Créixer - Eulàlia Abad

Per a educadors de nens de 0-5 anys

El Mètode Música per Créixer, creat per Eulàlia Abad, és fruit de la seva llarga experiència com a mestra especialista de música de 0 a 5 anys. El mètode s'estructura a través de 14 Unitats dividides en dos nivells.


Adreçat a: Professorat d'educació infantil, primària, mestres especialistes de música de 0-5 anys, pedagogs, estudiants de música, estudiants de pedagogia musical, mestres d'alumnes de 0-3 anys de llars d'infants, guarderies, escoles d'infantil, professors de música d'escoles de música o professorat d'ensenyaments de règim especial.


Metodologia: El curs tindrà una gran part d'aplicació pràctica i una part teòrica (bases). A través de 14 Unitats treballarem una programació concreta aplicable a l'aula amb els exercicis corresponents. Cada unitat es desenvolupa al voltant d'un instrument. S'estructura en 3 Nivells: 1A, 1B i 2.


Objectius generals:

-Sensibilitzar els nens a través de la música aplicant el mètode "Música per créixer"

-Donar eines i recursos musicals i pedagògics específics als formadors de 0-5 anys per millorar la pràctica docent.

-Presentar nous materials que els permeti d'ampliar la seva programació diària a l'aula.


Material: Lliurament de: material didàctica escrit, programació amb els objectius musicals i generals, articles de diversos pedagogs, bibliografia, exercicis de les unitats, Cd's de les unitats.


Preu: Cada Nivell costa 198 Euros.

*Reconegut pel Departament d'Ensenyament per a Docents.

*Curs bonificable per empreses.


Lloc: El Musical - Carrer Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra - www,elmusical.cat

NIVELL 1B: OCTUBRE - NOVEMBRE 2015

Unitats 4,5,6,7


Dates: 24 Octubre, 31 Octubre i 14 de Novembre

Horari: de 9,00h a 14,00h


Continguts:

1. Cançons per cantar (expressar o relaxar)

2. Audició dels instruments (flauta, violí, acordió, trompeta)

3. Els contes musicals

4. L’audició de la música violí, acordió, trompeta)

5. Els contes musicals

6. L’audició de la música

7. El ritme i les danses

8. Relaxació estàtica/relaxació en moviment

9. Organitzar una classe amb nens/es de 2 anys amb diferents exercicis-