עץ הרימון

קטע מידע

רימון מצוי

זהו עץ תרבותי נשיר ממשפחת הרימוניים, שמוצאו באזור הים הכספי באיראן של ימינו, משם הופץ לכל ארצות אגן הים התיכון.

הרימון נמנה עם שבעת המינים.

ביהדות...

בתרבות היהודית מסמל הרימון ברכה, שפע, יופי וחוכמה. בגלל יופיו של הפרי וערכיו הסמליים, נפוץ השימוש בצורתו לעיטור מבנים, מטבעות, לבוש ועוד, ומקומות רבים קרויים על שמו.