משואה לתקומה

מגישים דן קרמר ועידן פירמונט

קטע מידע קצר על יום השואה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה, המכונה לעתים בקיצור גם כיום השואה, מצוין בישראל מדי שנה בכ"ז בניסן‏ ומוקדש להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי, ועם זכר מעשי הגבורה והמרד בימים ההם. יום זה הוא יום אבל לאומי במדינת ישראל.

קביעת התאריך

קביעת התאריך שייוחד ליום הזיכרון התנהל דיון שעיקרו איזה יום ייצג את תקופת השואה באופן ההולם ביותר. הגישה, בעת ההיא, לגבי זיכרון השואה ובכלל הייתה להדגיש את אתוס "היהודי הלוחם". בשל כך, הציעו לייחד את יום השנה לפרוץ מרד גטו ורשה - המרד היהודי הגדול ביותר שפרץ בתקופת השואה, כיום לציון זיכרון השואה והגבורה. רק בעשורים מאוחרים יותר התגבשה גישה שהכירה גם בגבורתו של חלק הארי מקרב האוכלוסייה היהודית, שלא אחז בנשק, אלא עמד בזוועות המלחמה, קידש את החיים, שמר על צלם אנוש ופעל להצלת עצמו וזולתו.