Spenen en duimen

Hoe leer je het ze af?

Ouderavond 31 maart 2015

In Nederland hebben de meeste kinderen en baby's en zelf volwassen een speen gehad of geduimd. Hoe ouder het kind wordt hoe meer de ouders zich zorgen gaan maken over de stand van de tanden en hoe ze van de speen en het duimen afkomen.


Op deze ouderavond geven wij informatie om ouders handvatten te geven zodat zij het sabbelen op de speen of het duim kunnen afleren en in de toekomst er beter mee kunnen omgaan.


In deze folder ziet u een overzicht van de onderwerpen die op deze avond besproken zullen worden. Mocht u interesse hebben laat het dan weten aan de leidster van de groep waar u kunt zit zodat die het kan noteren. De ouderavond vindt plaats op 31 maart 2015 om 19:00 op het kasteeltje in Ijsselstein, de informatie avond duurt tot 21:00 uur.


Op deze avond zullen verschillende mensen u informatie geven over dit onderwerp en u eventueel kunnen doorverwijzen indien er ernstige problemen zicht voordoen.


Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze informatieavond!

Waarom duimen en spenen kinderen?

Voor heel veel ouders is het vaak niet duidelijke waarom kinderen duimen of spenen. Dit heeft te maken met zuigbehoefte en gewenning. Kinderen bevinden zich in de orale fase en vinden troost door hun speen of duim.

Waarom is duimen slecht?


  • Vele zuigen op een speen of duim niet goed voor de stand van de tanden.


  • Het duimen of spenen kan er ook voor zorgen dat het kind onduidelijk gaat praten

  • Gaat door de mond ademen

Waarop u kunt letten wanneer het kind nog duimt of op een speen zuigt en hoe leer je het af?

Ook wanneer het kind nog niet gestopt is met het duimen of nog geen afscheid heeft genomen van de speen, kunnen ouders al het een en ander doen om de gevolgen van het vele sabbelen te voorkomen.


Het stoppen met de speen is gemakkelijker uit te voeren dan het stoppen met duimen, omdat de speen weggenomen kan worden, waardoor het kind gewoon niet meer kan sabbelen. De duim blijft steeds aanwezig en het afleren van het duimen vraagt dan ook om medewerking van het kind.
Om het duimen te stoppen moet het kind zelf gemotiveerd zijn te stoppen. Ook is het het beste om een rustige periode te kiezen. In een drukke periode of een periode dat het kind gespannen is, zal het afleren van het duimen of de speen extra moeilijk zijn.