VODA

Uvjet Života

Zastupljenost vode na Zemlji

Voda je najrasprostranjenija tvar na Zemlji.
Big image

Stanja vode u prirodi

Voda u prirodi se pojavljuje u krutom, tekućem i plinovitom stanju.
Big image

Kruženje vode u prirodi

Voda se pretvara u paru. U obliku padaline se slijeva ponovno na Zemlju. Voda isparava iz

rijeka, mora i oceana. Taj proces nazivamo kruženjem vode u prirodi.

NASA: The Water Cycle [720p]

Oborine

Oborine su razlićite padaline koje se vraćaju na površinu.