חיים נחמן ביאליק

בר מלכה ח2

השאלות:

2. א: איזו אהבה מתוארת בשיר(הביאו ציטוטים מתאימים)? מה יחסו של ביאליק לאהבה על פי השיר? נמקו.

ב. הוסיפו תמונות, ציורים ושירים המתאימים לאהבה שמתוארת בשיר ונמקו את בחירתכם.

2.א:

האהבה שמתאר ביאליק לשיר היא אהבה שלו לאם ואחות והפסקה שהכי מתארת את זה היא:

"הכניסיני תחת כנפך
והיי לי אם ואחות
ויהי חיקך מקלט ראשי
קן תפילותי הנידחות"

והשורות האחרונות מביעות את הנואשות לכתף תומכת ולעזרה של אחות\אמא .

2.ב: