Kanonbladet Maj 2013

Artilleriavdelningen i Göteborg

Artillerister

Nytt format på ett gammalt fenomen. Kanonbladet publicerades under många år för att hålla medlemmar informerade om vad som är på gång i Artilleriavdelningen i Göteborg. Med ny teknik och framförallt tillväxten av sociala medier har det blivit fantastiskt enkelt att sprida information ögonblickligen. För oss som gärna är lite konservativa kan det ändå kännas skönt att hålla ett fysiskt papper i handen, något att kunna gå tillbaka till och njuta av många gånger.

Om oss

Militärkulturhistorisk förening som levandegör A2 Kungliga Göta Artilleriregementes historia. Fokus ligger på åren från 1870-1950.