Kevade märgid

II kooliaste

Tegevused

 • Ajurünnak - AnswerGraden
 • Rühmade moodustamine - TeamUp
 • Kevade märkide pildistamine ning üleslaadimine - Dropbox
 • Kevade märkamine, andmete kogumine - Google Sheets
 • Esitluse koostamine - Prezi, Google Presentation, PowToon
 • Luuletus ja selle illustreerimine - Paint, Inscape
 • Tagasiside - mQlicker
Time lapse of Snow melting [HD]

Eesmärgid

 • Õpilane tunneb ning loetleb kevade märke.
 • Õpilane oskab andmeid analüüsida ning kasutada statistika elemente.
 • Õpilane oskab kirjutada luuletust kevade märkidest.
 • Õpilane oskab sisule vastavalt oma luuletust illustreerida.
 • Õpilane oskab oma tulemusi esitluseks vormistada ja neid ette kanda.
 • Õpilane oskab valida ja kasutada sobilikke digitehnoloogilisi vahendeid.
 • Õpilane arendab meeskonnatöö oskust.

Lõiming

 • Loodusõpetus
 • Eesti keel
 • Inglise keel
 • Kunst
 • Matemaatika
 • Informaatika

Margit, Liisi, Külli, Sirle