NSGK

Over NSGK en waarom ik mij er voor inzet

Big image

Over NSGK

Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind (NSGK) is een stichting die zich al ruim 60 jaar lang inzet voor kinderen en jongeren met een handicap. Ieder kind met een beperking wil graag kunnen spelen net zoals een normaal kind dat kan. Hun handicap houdt ze alleen vaak tegen. NSGK zet zich voor deze kinderen in door jaarlijks een project te steunen. Deze projecten maken de samenleving toegankelijk voor gehandicapte kinderen, het versterkt hun zelfvertrouwen en geeft ze een positiever zelfbeeld. In 2012 was er het project om speeltuinen in heel Nederland toegankelijker te maken voor gehandicapte kinderen. Het doel was om in totaal minstens 25 speeltuinen toegankelijk te maken.

NSGK wordt gesteund door zo’n 40.000 donateurs en 7.500 vrijwilligers. Op deze manier financiert en stimuleert NSGK projecten op het gebied van spelen, wonen, werken, cultuur, sport, vakantie en voorlichting. Zo zorgen ze er voor dat gehandicapte kinderen en jongeren een volwaardig leven kunnen leiden.

NSGK is inmiddels ontwikkeld tot het grootste fonds in Nederland dat zich inzet voor kinderen en jongeren met een handicap.
Introductiefilmpje over NSGK

Hoe ik met NSGK in aanraking ben gekomen

Ikzelf ben vrijwilliger bij manege Onder de Linde in mijn dorp, Beetsterzwaag. Deze manege is gespecialiseerd in het geven van therapeutisch en recreatief paardrijden, voor zowel mensen met een beperking als voor valide ruiters. Als ik vrijwilligerswerk doe kom ik vaak in aanraking met mensen met een beperking, ik begeleid ze dan tijdens het paardrijden. Ik vind het zelf erg mooi om te zien hoe gehandicapte mensen/kinderen zich volledig kunnen ontspannen op het paard en ook vind ik het bijzonder om op deze manier met ze te mogen werken.

In november 2012 was er de landelijke collecteweek van de stichting NSGK. De helft van de opbrengst ging naar manege Onder de Linde. Omdat ik hier als vrijwilliger sta ingeschreven, ben ik opgebeld door iemand van het bestuur met de vraag of ik wilde collecteren voor NSGK, een stichting waar ik echter nog nooit van had gehoord. Er werd me verteld dat het een stichting is die opkomt voor kinderen met een beperking, en dat de helft van de opbrengst dit jaar naar de manege zou gaan. Het leek me een leuke uitdaging om mij hiervoor in te zetten, want ik vind het fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen.
Big image

Opbrengst collecte

Na het collecteren was er in de week na de collecteweek een inlevermoment op de manege in Beetsterzwaag. Iedereen die in Beetsterzwaag had gecollecteerd tijdens de collecteweek van 12-17 november, kon die dag zijn collectebus inleveren, zodat het bedrag kon worden opgeteld. De totale opbrengst die de collectes in Beetsterzwaag hadden opgeleverd, was €1.820,58!! Hiervan ging de helft naar de manege, dus dat is zo ongeveer €900,- De manege gebruikt dit geld weer om spullen van te kopen, of voor activiteiten die ze met gehandicapte ruiters kunnen gaan doen.
Big image

Wat het collecteren voor mij betekent

Dat ik heb gecollecteerd voor deze stichting, geeft mij een goed gevoel. Het geeft me het gevoel dat ik zelf mijn steentje heb bijgedraagd aan een goed doel, door middel van collecteren. Het totaalbedrag dat met het collecteren is opgehaald, is een groot bedrag, en ik vind het knap dat het is gelukt om zoveel op te halen. Op deze manier kan stichting NSGK er weer voor zorgen dat gehandicapte kinderen beter in deze maatschappij kunnen functioneren. En dat vind ik goed. Want ik vind dat gehandicapte kinderen ook een kans hebben verdiend. Zij hebben er tenslotte niet voor gekozen om met een beperking te leven.