ROCOCÓ

Corrent artístic del segle XVII

ORIGEN

El Rococó és un moviment artístic nascut a França, que es desenvolupa de forma progressiva entre els anys 1730-60.

Big image

Ornamentació i intimisme

L'arquitectura rococó va seguir els models estètics de l'estil barroc, tant en el ábit religiós com en el civil.

Decoraven els interiors ab una ornaentació profusa basada en línies ondulades i la asimetría.


L'escultura, va destacar pel descobriment de la tècnica de la porcellana. S'utilitzava per decorar interiors.

LA PINTURA

Reflectia l'ambient refinat i despreocupat de les classes privilegiades.

Per representar-ho s'utilitzaven colors clars com: gris, verd poma, blau cel, rosa pàl.lid i el beix.

Aixó va desenvolupar una nova tècnica pictòrica: el pastel.

ARTISTES DESTACATS

Rococó - Historia del Arte - Educatina