Tahvelarvuti ja sülearvuti võrdlus

Tahvelarvuti eelised ja puudused võrreldes sülearvutiga

Töö hüpotees

Noored eelistavad kindlalt sülearvutit tahvelarvutile.

Töö eesmärk

Selgitada välja, mis on sülearvuti ja tahvelarvuti põhilised erinevused ning kumba noored aspektide põhjal eelistavad.

Töö ülevaade

  • Teooriaosa: Põhiliste süle-ja tahvelarvutite aspektide võrdlus ning tahvelarvutite eelised ja puudused sülearvutite ees.
  • Küsitluse analüüs: milliseid arvuteid noored eelistavad

Kokkuvõte

Uurimus kinnitas töö hüpoteesi - tuli välja, et noored eelistavad kindlalt sülearvutit tahvelarvutile.