Sagen Sie Nein zu Krieg

Say NO to war

נשות גרמניה היקרות, זכרו את דבריה של חברתנו ברטה פון זוטנר:

"לא נירתע מכך שיאשימו אותנו ברגשנות. לנו, הנשים, יש מלוא הזכות להפגין את רגשותינו. מאז ומתמיד הייתה לאם הזכות לשנוא את המלחמה. לא ניתן שיגזלו מאיתנו שנאה אינסטינקטיבית זו, שאינה אלא צורה אינסטינקטיבית של אהבת-אדם [...]. עלינו לתת ללבנו לדבר בשם האהבה, הרגש הנעלה ביותר שנחשב לתחום האשה, ובשם הטוב, שרק הוא הופך את האדם לאנושי. [...] אנו רוצות להיאבק נגד המלחמה, לא רק משום שהיא לא משתלמת ולכן היא איוולת, אלא מכיוון שהיא אכזרית ולכן היא פשע".