Hoger Onderwijs HBO5 Howest-IVO

nieuwsbrief hoger beroepsonderwijs

Meer jobkansen met een beroepsgerichte opleiding!

  • Een nieuwe carrière of doorgroeien in je functie
  • Kort intensief traject of combinatie studeren met werken
  • Trendy, toekomstgericht onderwijs: gecoacht afstandsonderwijs, digitale leeromgeving met online cursusmateriaal, portfolio...
  • Verkort studietraject mogelijk van HBO naar bachelordiploma
  • Internationaal erkend diploma van gegradueerde (Associate degree), uitgereikt door CVO IVO Brugge en Howest.
  • Beperkte kost van 1,15 euro per lestijd. Vermindering (of vrijstelling) bv. met VDAB-attest, opleidingscheques … en mogelijkheid tot behoud kinderbijslag.


Blijven leren, kansen creëren!

Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs

Vanaf 2014-2015 wordt het HBO georganiseerd door het samenwerkingsverband Howest en CVO IVO Brugge.

In september wordt gestart 3 opleidingen.

Vanaf 2015 mogelijks ook management-assistant en bouwkundig tekenaar.

Big image
Big image