עבודה בנושא עליות - עלייה רביעית

מגישים: תום רפופורט, אסף סמואל, שון עדין ויואב חלבה.

טענות אנשי העלייה השלישית כלפי אנשי העלייה הרביעית

אנשי העלייה השלישית טענו בפני אנשי העלייה הרביעית, שהם אינם עוסקים בפיתוח הארץ בעבודת כפיים, אלא עוסקים ב"עסקי אוויר" שלא תורמים לצמיחת המדינה הצעירה, כמו חנווני לעומת מקצוע כמו חקלאי או פועל במפעל אשר תורם לתוצר הארץ ומשבח אותו.

ויכוחים אידיאולוגיים: גם בימינו?

בדומה לטענות אנשי העלייה השלישית לאנשי העלייה הרביעית, גם בחברה הישראלית המודרנית קיימים ויכוחים אידיאולוגיים דומים.

הדוגמה הבולטת מביניהם היא החרדים.

החילונים טוענים בפני החרדים, שהם עובדים קשה ועוזרים למשק והחרדים יושבים כל היום ולומדים תורה על חשבון משלם המסים החילוני.


בנוסף, החילוני משרת בצבא ומגן על המדינה, שבה נכלל גם החרדי לומד התורה, שמסרב להתגייס עקב הוראת הרב שלו.


מנגד, החרדים טוענים שהם מגנים על המדינה בתפילותיהם, והחילונים חוטאים באי קיום המצוות שלהם.