שושלת דורות

שדג שדגי כךלשדגי כךלשחדגי כךלחשדגכ שדג כשדגכ
Big image
שדגכ שדג כ
הפקקים בעקבות עבודות הרכבת הקלה