עבודה במדעים

איתי מזרחי

ליבחור 10 סוגים שונים של אוכל וכל פריט להביא 3 חברות שונות שלו

מצאנו 1

חלב (תנובה